Τρίτη, 24 Απριλίου 2012

Μικρασιατική Εκστραστεία (Ερωτήσεις)

Απάντησε τις επόμενες επαναληπτικές ερωτήσεις για τον Μικρασιατικό Πόλεμο:

http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/G1167103/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81.%CE%A0%CE%BF%CE%BB.1.htm

http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/G1167103/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81.%CE%A0%CE%BF%CE%BB.2.htm

http://eclass.sch.gr/modules/document/file.php/G1167103/%CE%9C%CE%B9%CE%BA%CF%81.%CE%A0%CE%BF%CE%BB.3.htm

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου